Kontakt

Občianske združenie
oz Francesco

Pekníkova 9,
841 02 Bratislava

+421 903 046 775
info@ozfrancesco.sk

Komunitné centrum Bunky

Plavecký Štvrtok 624,
900 68 Plavecký Štvrtok