Velkonocny-pozdrav_NadaciaEPH

Ďakujeme

Nadácii EPH

Doslova ste zachránili fungovanie nášho centra a jeho aktivít na celý tento rok, tým, že ste boli ochotní dať financie na to, čo málokto –na mzdy zamestnancov, bez ktorých by naše komunitné centrum bola len prázdna opustená budova.

Ďakujeme

Nadácii GGE a.s.

Vďaka Vašej podpore máme pokryté náklady na realizáciu pobytového letného tábora pre 15 najusilovnejších detí z rómskej osady v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa na ňom zúčastnia vďaka svojej celoročnej snahe.
Velkonocny-pozdrav_NadaciaGGE
Velkonocny-pozdrav_BACH

Ďakujeme

Bratislavskej arcidiecéznej charite

Vďaka vám máme všetky odmeny pre deti, hygienické, čistiace a športové potreby nevyhnutné na plynulý chod nášho centra a radostnú hru všetkých detí a mladých v ňom.

Ďakujeme

Roma.Renovabis

Vďaka Vám máme v komunitnom centre bezpečnú a spoľahlivú elektrinu a zamestnanca, bez ktorého by naše komunitné centrum bola len prázdna opustená budova. Umožnili ste nám ako tímu OZ Francesco spolu stráviť čas a počas víkendu budovať naše vzťahy.
Velkonocny-pozdrav_ROMARENOVABIS