Pravidelným darom darujete rómskym deťom človeka,
ktorý tu bude pre nich každý deň.

Podporte prevádzku komunitného centra BUNKY

Aj vďaka vám budú aktivity pre rómske deti pokračovať! Podporte nás a staňte sa tak plnohodnotnou súčasťou misie v Plaveckom Štvrtku.

NAŠE HLAVNÉ AKTIVITY

biblia

Evanjelizácia

Sme presvedčení, že v hĺbke srdca každého človeka sídli Boh. Preto si každý zaslúži úctu a lásku. Každý je povolaný k plnosti života. Spolu s miestnym kňazom chceme Rómom priblížiť Boha ako milujúceho Otca, ktorému na nás všetkých záleží, zaujíma a stará sa o nás. Vykonávame evanjelizačnú činnosť, vedieme modlitebné a katechetické stretká, pripravujeme deti na sviatosti. V centre sa slúžia sv. omše a vysluhuje sa sviatosť zmierenia.

dom

Komunitné centrum Bunky

Pravidelne každý deň prebieha v centre doučovanie detí a to v úzkej spolupráci so Základnou školou. Už predškoláci naberaju u nás zručnosti a vedomosti, ktoré ich pripravujú na školu. Podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času: hráme s nimi spoločenské hry a robíme spolu rôzne športové či výtvarné aktivity. V hudobnej klubovni sa vedia tešiť z hudby, ktorá triská z vnútra ich prirodzenosti.
casopis

VITA VICTIS

Pod týmto názvom sa skrýva motivačný, zážitkový, výchovno-vzdelávací program, ktorý vymyslel počas svojho pôsobenia v Plaveckom Štvrtku salezián Marián Drahoš. V zjednodušenej podobe tento program funguje doteraz. Program VITA VICTIS je zameraný na podporu vzdelávania. Deti dostávajú miestne peniaze “Bubáky” za dobré výsledky v škole, za účasť na doučovaní a tiež za správanie. Dvakrát do roka sa naše centrum zmení na trhovisko, kde si deti za svoje “Bubáky” môžu kúpiť hodnotné veci ako v obchode. 15 detí s najväčším počtom “Bubákov” ide navyše za odmenu na 5-dňový pobyt niekde v rámci Slovenska.

futbal

Letné tábory

Organizujeme výlety, letné zážitkové tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mladých i dospelých Rómov.
srdce

Terénna práca

Vykonávame aj terénnu sociálnu prácu ( v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny s ponukou adresnej pomoci). Rovnako tiež navštevujeme rodiny a nadväzujeme vzťahy s ľuďmi v osade len tak, aby sme im dali najavo, že nám na nich záleží a že im chceme byť blízko.

komunita

Komunita

Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je napomáhať deťom a mladým budovať si zdravé vzťahy v komunite aj mimo nej a poskytovať im priestor pre rozvoj ich potenciálu.

NOVINKY

Staň sa aj ty dobrovoľníkom

a zmeň dnešný svet hoci len malým skutkom !

Detí

0

Dobrovoľníkov

0

Uskutočených táborov

0

Spotrebovaných gitár​

0