oz-francesco-tábor

Sme občianske združenie oz Francesco

Veríme, že dávaním dostávame všetci

Už od roku 2002 podporujeme deti a mladých ľudí v Rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Aj vaše 2% nám pomôžu zlepšiť ich budúcnosť.

NAŠE HLAVNÉ AKTIVITY

biblia

Evanjelizácia

Sme presvedčení, že v hĺbke srdca každého človeka sídli Boh. Preto si každý zaslúži úctu a lásku. Každý je povolaný k plnosti života. Spolu s miestnym kňazom chceme Rómom priblížiť Boha ako milujúceho Otca, ktorému na nás všetkých záleží, zaujíma a stará sa o nás. Vykonávame evanjelizačnú činnosť, vedieme modlitebné a katechetické stretká, pripravujeme deti na sviatosti. V centre sa slúžia sv. omše a vysluhuje sa sviatosť zmierenia.

dom

Komunitné centrum Bunky

Pravidelne každý deň prebieha v centre doučovanie detí a to v úzkej spolupráci so Základnou školou. Už predškoláci naberaju u nás zručnosti a vedomosti, ktoré ich pripravujú na školu. Podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času: hráme s nimi spoločenské hry a robíme spolu rôzne športové či výtvarné aktivity. V hudobnej klubovni sa vedia tešiť z hudby, ktorá triská z vnútra ich prirodzenosti.

futbal

Letné tábory

Organizujeme výlety, letné zážitkové tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mladých i dospelých Rómov.

srdce

Terénna práca

Vykonávame aj terénnu sociálnu prácu ( v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny s ponukou adresnej pomoci). Rovnako tiež navštevujeme rodiny a nadväzujeme vzťahy s ľuďmi v osade len tak, aby sme im dali najavo, že nám na nich záleží a že im chceme byť blízko.

NOVINKY

Staň sa aj ty dobrovoľníkom

a zmeň dnešný svet hoci len malým skutkom !

Detí

0

Dobrovoľníkov

0

Uskutočených táborov

0

Spotrebovaných gitár​

0