Aktivity komunitného centra

Pondelkové katechézy, sväté omše, doučovanie...

Priestory komunitného centra Bunky

V týchto priestoroch prebieha pravidelné doučovanie detí, katechézy, sväté omše a iné aktivity.