Naše aktivity

biblia

Evanjelizácia

Sme presvedčení, že v hĺbke srdca každého človeka sídli Boh. Preto si každý zaslúži úctu a lásku. Každý je povolaný k plnosti života. Spolu s miestnym kňazom a s rádom bratov Kapucínov chceme Rómom priblížiť Boha ako milujúceho Otca, ktorému na nás všetkých záleží, zaujíma a stará sa o nás. Vykonávame evanjelizačnú činnosť, vedieme modlitebné a katechetické stretká, pripravujeme deti na sviatosti. V centre sa slúžia sv. omše a vysluhuje sa sviatosť zmierenia.
dom

Komunitné centrum Bunky

Pravidelne každý deň prebieha v centre doučovanie detí a to v úzkej spolupráci so Základnou školou. Už predškoláci naberaju u nás zručnosti a vedomosti, ktoré ich pripravujú na školu. Podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času: hráme s nimi spoločenské hry a robíme spolu rôzne športové či výtvarné aktivity. V hudobnej klubovni sa vedia tešiť z hudby, ktorá triská z vnútra ich prirodzenosti.
futbal

Letné tábory

Organizujeme výlety, letné zážitkové tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mladých i dospelých Rómov.
srdce

Terénna práca

Vykonávame aj terénnu sociálnu prácu ( v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny s ponukou adresnej pomoci). Rovnako tiež navštevujeme rodiny a nadväzujeme vzťahy s ľuďmi v osade len tak, aby sme im dali najavo, že nám na nich záleží a že im chceme byť blízko.

casopis

Časopis BUNKY

Obdobie izolácie nás prinútilo vymyslieť nový spôsob ako zostať v kontakte. Preto sme začali vydávať časopis Bunky pre deti aj dospelých z našej komunity.
komunita

Komunita

Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je napomáhať deťom a mladým budovať si zdravé vzťahy v komunite aj mimo nej a poskytovať im priestor pre rozvoj ich potenciálu.