Vaše 2% môžu pomôcť ľuďom rásť

Milí priatelia,
pozývame Vás investovať Vaše 2% z dane do ľudí, s ktorými pracujeme. Mladí ľudia a deti
z osady v Plaveckom Štvrtku, ale aj ich rodiny – to všetko sú ľudia, ktorým pomôžete, ak sa
rozhodnete venovať nám Vaše 2% z dane. Vaša pomoc je pre nás dôležitou súčasťou
fungovania a bude použitá na prevádzkové náklady nášho komunitného centra Bunky, kde
vytvárame priestor a venujeme čas doučovaniu a voľnočasovým aktivitám v
duchu kresťanskej otvorenosti pre všetkých, no rovnako tak prejavením uznania, že vidíte v
našej práci zmysel. Za každú podporu Vám ďakujeme!

Tlačivá

Vyhlásenie        Potvrdenie

Postup

 1. Do 15.02. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
  preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami
  tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
   poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej
   ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
   hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky
   pracovali. Viac
 4. Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte
  svoje osobné údaje.
 5. Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú naše údaje.
  V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:
  IČO: 42352991 Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: OZ Francesco
  Sídlo – Ulica: Pekníkova
  Súpisné / orientačné číslo: 1951/9;
  PSČ: 84102 Obec: Bratislava
 6. Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov
  (meno, adresa, trvalý pobyt).
  Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov. Ak tak z nejakého dôvodu nechcete
  urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. 2020 na daňový
  úrad
  .
  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní
  dobrovoľníckej činnosti.