Ďakujeme za podporu.

Ďakujeme za podporu.

Nie pre všetky deti je samozrejme, že letné prázdniny sú aj časom výletov a táborov. Zrejme aj pre mnohé deti z Rómskej osady , ktorá sa nachádza v obci Plavecký Štvrtok by leto nebolo také pekné ak by sa s pomocou Nadácie Slovenskej Sporiteľne nepodarili zorganizovať letné tábory. A keďže deti je neúrekom, tábory boli rovno tri.

Dievčenský víkendový bol zameraný na tému blahoslavenej Emílie Fernandezovej Rodriguezovej – mučeníčky a dcéry Rómskeho národa. Chlapčenský víkendový tábor mal tému ďalšieho hrdinu a snažili sme sa pochopiť hodnoty a postoje Titusa Zemana, rodáka z Vajnôr, ktorý sa obetoval kvôli pomoci iným. No a pre najusilovnejšie deti, ktoré chodili v minulom školskom roku na pravidelne doučovanie v Komunitnom centre Bunky a mali aj dobré výsledky v škole tu bol tábor pobytový na tému kráľ Dávid v obci Močiar pri Banskej Štiavnici kde sme sa chvíľu preniesli do čias kráľa Dávida a postavili sa svojim Goliášom. Boli to tábory plné zábavy, scénok, tvorivosti ale aj odpočinku, kúpania, športov a hudby.

Týmto chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorý nám pomohli zabezpečiť a zorganizovať všetko potrebné pre viac ako deväťdesiat detí. Taktiež ďakujeme za pomoc Konferencii biskupov Slovenska, ktorá cez nadáciu Romarenovabis podporili toto dielo ako aj Nadácii Slovenskej Sporiteľne. Ak by chýbal čo len jeden z menovaných, deti z Plaveckého Štvrtka by možno nemali možnosť počas tohto leta zažiť a tvoriť niečo nové. Ďakujeme.

OZ Francesco