Občianske združenie FRANCESCO

(ďalej len „OZ“) vzniklo v roku 2013 z iniciatívy sociálneho pracovníka Mgr. Tomáša Floriána, ktorý dlhodobo v prostredí rómskej osady v Plaveckom Štvrtku pôsobil a pôsobí a s mnohými jej obyvateľmi má blízky, priateľský aj osobný vzťah.  Jedným z hlavných dôvodov vzniku OZ bolo nadviazanie na prácu sestier Saleziánok, ktoré dlhodobo pracovali s miestnou rómskou komunitou.

oz francesco kremnica

OZ realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny, organizovanie výletov, letných prímestských zážitkových táborov a  zmysluplných voľnočasových a športových aktivít pre deti, mládež aj dospelú klientelu.

OZ úzko spolupracuje s rádom Františkánov a prostredníctvom jeho členov  sa aktívne realizuje evanjelizačná činnosť a duchovná podpora  pre Rómov z miestnej komunity.

OZ v čase svojho vzniku pôsobilo v budove Komunitného centra (KC), budove bývalej škôlky v bezprostrednej blízkosti osady, čím bola zaručená dobrá dostupnosť služieb pre našich klientov. Po ukončení nájomnej zmluvy OZ naďalej pôsobí v triede miestnej základnej školy, kde väčšinu žiakov tvoria Rómovia. Pracovníci združenia a dobrovoľníci  pomáhajú deťom s doučovaním, s písaním domácich úloh, odprevádzajú deti zo školy domov a spolupracujú s učiteľmi, pracovníkmi školy a poobednej družiny.

V rámci terénnej sociálnej práce pracovníci navštevujú rodiny, v rámci konzultácií napomáhajú riešiť výchovné problémy, sprostredkovávajú rodičom požiadavky školy, povzbudzujú rodičov ku zodpovednosti za výchovu detí aj prostredníctvom dohliadania a trvania na dodržiavaní  školskej dochádzky.

V OZ pracujú dvaja platení zamestnanci na polovičný úväzok ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (v oblasti sociálnej práce, špeciálnej a liečebnej pedagogiky)  a s nimi spolupracuje  viacero stabilných dobrovoľníkov.

Ak si myslíte, že naša práca má zmysel, prosím podporte nás finančným darom pomocou formulára nižšie alebo priamo cez portál: dakujeme.sme.sk

 

Môj dar:


Ďakujeme.sk