Občianske združenie FRANCESCO

Občianske združenie Francesco vzniklo v roku 2013 z iniciatívy sociálneho pracovníka Mgr. Tomáša Floriána, ktorý dlhodobo v prostredí rómskej osady v Plaveckom Štvrtku pôsobil a s mnohými jej obyvateľmi má blízky, priateľský aj osobný vzťah. Jedným z hlavných dôvodov vzniku o.z. Francesco bolo nadviazanie na prácu sestier Saleziánok, ktoré niekoľko rokov pracovali s miestnou rómskou komunitou a prirodzeným pokračovaním ich záslužnej činnosti.

V o.z. Francesco realizujeme najmä výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou , vykonávame terénnu sociálnu prácu (v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny s ponukou adresnej pomoci) organizujeme výlety, letné zážitkové tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mladých i dospelých Rómov. V rámci o.z. Francesco úzko spolupracujeme s miestnym farárom a taktiež s rádmi bratov Františkánov a Kapucínov. Aj s ich pomocou realizujeme evanjelizačnú činnosť a duchovnú podporu pre Rómov z miestnej komunity.

Letný tábor pre rómske deti, foto: Vlado Molnár